סימן תרנז: דין קטן היודע לנענע לולב
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תרנז: דין קטן היודע לנענע לולב

סימן תרנז: דין קטן היודע לנענע לולב

 

סעיף א
קטן היודע לנענע לולב כדינו, אביו חייב לקנות לו לולב כדי לחנכו במצוות.