סימן תרנט: סדר קריאת התורה בסוכות
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תרנט: סדר קריאת התורה בסוכות

סימן תרנט: סדר קריאת התורה בסוכות

 

סעיף א
מוציאים שני ספרים; באחד קורים: שור או כשב, בפרשת אמור, ובשני קורא המפטיר קרבנות המוספין ובט"ו לחודש השביעי, ומפטיר בזכריה: הנה יום בא וכו'.