סימן תרס: סדר הקף הבימה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תרס: סדר הקף הבימה

סימן תרס: סדר הקף הבימה

 

סעיף א
נוהגים להעלות ספר תורה על (הבימה) ולהקיפה פעם אחד בכל יום; ובשביעי מקיפים אותה שבעה פעמים, זכר למקדש.
הגה: ומוציאים שבעה ספר תורה על הבימה ביום שביעי (מהרי"ל), ויש מקומות מוציאים כל ספר תורה שבהיכל (מנהגים), (והכי נוהגין במדינות אלו), שהיו מקיפים את המזבח וההקפות לצד ימין. (ובשבת אין מקיפים) (טור), (ואין מוציאין ספר תורה על הבימה).
 
סעיף ב
נוהגים להקיף אף מי שאין לו לולב.
הגה: ויש אומרים שמי שאין לו לולב אינו מקיף, וכן נוהגין (טור בשם רש"י ור"ן פרק לולב). וביום שביעי נוטלין הערבה עם הלולב להקיף (ב"י). מי שאירע לו אבל בחג, אינו מקיף; וכן אבל כל י"ב חדש על אביו ואמו (כל בו), וכן נהגו.
 
סעיף ג
יש מי שאומר שאין אומרים הושענא בשבת, ולא נהגו כן.