סימן תרסא: בליל יו"ט שני אומר שהחיינו לפני ברכת לישב בסוכה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תרסא: בליל יו"ט שני אומר שהחיינו לפני ברכת לישב בסוכה

סימן תרסא: בליל יו"ט שני אומר שהחיינו לפני ברכת לישב בסוכה

 

סעיף א
בליל יום טוב שני אומר קידוש, וזמן אחריו מיד, ואח"כ ברכת סוכה. (זו דעת הרא"ש וכן ראוי לנהוג).