סימן תרסב: סדר תפלת יום ב' של סוכות
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תרסב: סדר תפלת יום ב' של סוכות

סימן תרסב: סדר תפלת יום ב' של סוכות

 

סעיף א
ביום שני מברך על נטילת לולב, וכן בכל שאר ימים.
 
סעיף ב
אינו מברך זמן ביום שני על הלולב, אלא אם כן חל יום ראשון בשבת.
 
סעיף ג
מוציאים שני ספרים וקורין בהם פרשיות שנקראו אתמול, ומפטיר במלכים: ויקהלו, עד: בהוציאי אותם מארץ מצרים.