סימן תרסה: אתרוג אסור לאכול בשביעי
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תרסה: אתרוג אסור לאכול בשביעי

סימן תרסה: אתרוג אסור לאכול בשביעי

 

סעיף א
אתרוג בשביעי אסור, שהרי הוקצה לכל שבעה, ואפילו נפסל אחר שעשה בו מצוה אסור כל שבעת ימים; ובשמיני עצרת, מותר. ובחוצה לארץ, שעושים שני ימים טובים של גליות, אסור אף בשמיני ומותר בתשיעי, ואפילו חל להיות באחד בשבת; ויש אוסרים בחל להיות באחד בשבת.
 
סעיף ב
הפריש שבעה אתרוגים לשבעה ימים, כל אחד יוצא בו ואוכלו למחר; אבל ביומו אסור, שהוקצה לכל אותו היום.