סימן תרפו: דין תענית אסתר
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תרפו: דין תענית אסתר

סימן תרפו: דין תענית אסתר

 

סעיף א
בחנוכה ופורים מותר להתענות לפניהם ולאחריהם.
 
סעיף ב
מתענים בי"ג באדר; ואם חל פורים באחד בשבת, מקדימין להתענות ביום חמישי.
הגה: ותענית זה אינו חובה, לכן יש להקל בו לעת הצורך, כגון: מעוברות או מניקות או לחולה שאין בו סכנה, ואפילו רק כואבי עינים, שאם מצטערים הרבה לא יתענו ויפרעו אח"כ, אבל שאר בריאים לא יפרשו מן הצבור (חדושי אגודה בשם מחזור ויטרי). ואם חל פורים ביום א', שמתענין ביום ה' שלפניו, וחל בו ברית מילה, מותר לאכול על המילה, ולמחר ביום ו' יתענו האוכלים (הגהות מנהגים).
 
סעיף ג
יש מתענים ג' ימים, זכר לתענית אסתר.