סימן תרצג: סדר תפלת פורים
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תרצג: סדר תפלת פורים

סימן תרצג: סדר תפלת פורים

 

סעיף א
אחר קריאת המגילה בערבית, אומר: ואתה קדוש, ואם חל במוצאי שבת אומר: ויהי נועם, קודם ואתה קדוש.
הגה: ואומרים: ויתן לך, וקורים המגילה ואח"כ מבדילין (מנהגים).
 
סעיף ב
אומר: על הנסים, בלילה וביום.
הגה: ואם לא אמרו, אין מחזירין אותו (טור). ואין אומרים על הנסים רק ביום י"ד, אבל לא בט"ו (ב"י בשם א"ח ומנהגים); ובליל י"ד, אע"פ שלא קראו המגילה עדיין, אומר: על הנסים, בתפלת ערבית. (הגהות מיימוני פ"ב).
 
סעיף ג
אין קורין בו הלל, ואין נופלים על פניהם.
הגה: ואין אומרים למנצח ואל ארך אפים (מנהגים וב"י בשם תוספות).
 
סעיף ד
מוציאין ס"ת וקורין בפרשת ויבא עמלק, ואע"פ שאין בה אלא ט' פסוקים; כופלין פסוק אחרון כדי להשלים לעשרה פסוקים.
הגה: ואין המנהג לכפול פסוק האחרון של הפרשה. קורין המגילה ואח"כ סדר קדושה.
הגה: כשיש מילה בפורים מלין התינוק קודם קריאת המגילה (מהרי"ל ומנהגים).