סימן קנז: דיני זמן קביעות סעודה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן קנז: דיני זמן קביעות סעודה

סימן קנז: דיני זמן קביעות סעודה

 

סעיף א
כשיגיע שעה רביעית יקבע סעודתו; ואם הוא ת"ח ועוסק בלימודו, ימתין עד שעה ו', ולא יאחר יותר דהוי כזורק אבן לחמת אם לא טעם מידי בצפרא.