סימן קסה: דין העושה צרכיו ורוצה לאכול
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן קסה: דין העושה צרכיו ורוצה לאכול

סימן קסה: דין העושה צרכיו ורוצה לאכול

 

סעיף א
העושה צרכיו ורוצה לאכול, יטול ב' פעמים. על הראשונה מברך: אשר יצר, ועל השנייה מברך: על נט"י. ואם אינו רוצה ליטול אלא פעם אחת, לאחר ששפך פעם אחת על ידיו ומשפשף, יברך: אשר יצר, ואח"כ בשעת ניגוב יברך: ענט"י.
 
סעיף ב
אם רבים מסובין בסעודה, הגדול נוטל ידיו תחילה; והרא"ש היה רגיל ליטול באחרונה, שלא להפסיק ושלא לדבר.