סימן תכט: שאין נופלין על פניהם כל ניסן
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תכט: שאין נופלין על פניהם כל ניסן

סימן תכט: שאין נופלין על פניהם כל ניסן

 

סעיף א
שואלין בהלכות פסח קודם לפסח שלשים יום.
הגה: ומנהג לקנות חטים לחלקן לעניים לצורך פסח. וכל מי שדר בעיר י"ב חודש צריך ליתן לזה (א"ז).
 
סעיף ב
אין נופלין על פניהם בכל חדש ניסן, ואין אומרים צדקתך בשבת במנחה, ואין מספידין בו, ואין מתענין בו להזכיר בצבור; והבכורות מתענין בו בערב פסח.
הגה: גם אין אומרים צדוק הדין בכל חדש ניסן. ונהגו שאין מתענין בו תענית כלל, אפילו יום שמת בו אביו או אמו; אבל תענית חלום, מתענין. ואין אומרים מזמור לתודה ואל ארך אפים ולמנצח בערב פסח ולא ביום טוב, (מנהגים). ונוהגין להרבות קצת באכילה ושתיה ביום אחר החג, והוא אסרו חג, (גמרא ורש"י פרק לולב).