סימן תל: שבת הגדול
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תל: שבת הגדול

סימן תל: שבת הגדול

 

סעיף א
שבת שלפני הפסח קורין אותו שבת הגדול, מפני הנס שנעשה בו.
הגה: והמנהג לומר במנחה ההגדה, מתחלת עבדים היינו עד לכפר על כל עונותינו; ופוסקים לומר ברכי נפשי (מנהגים).