סימן תמא: דיני מי שהלוה על חמץ
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תמא: דיני מי שהלוה על חמץ

סימן תמא: דיני מי שהלוה על חמץ

 

סעיף א
אינו יהודי שהלוה ישראל על חמצו ומשכנו בידו, ואמר ליה: מעכשיו יהא שלך אם לא אפרע לך לזמן פלוני, והגיע הזמן ולא פרעו, מותר אפילו לא הגיע הזמן שקבע עד אחר הפסח; דמשהגיע הזמן ולא פרעו, נקנה לו למפרע והווה ליה חמצו של אינו יהודי.
 
סעיף ב
ישראל שהלוה לאינו יהודי על חמצו, אם משכנו בידו ואמר ליה: מעכשיו, והגיע הזמן אפילו אחר הפסח ולא פרעו, אפילו אין אחריותו עליו אסור, משום דקני ליה למפרע. אבל אם לא אמר ליה: מעכשיו, ואין אחריותו עליו, מותר.