סימן תמט: דין חמץ שנמצא בחנות ישראל והפועלים אינם יהודים או בהפך
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תמט: דין חמץ שנמצא בחנות ישראל והפועלים אינם יהודים או בהפך

סימן תמט: דין חמץ שנמצא בחנות ישראל והפועלים אינם יהודים או בהפך

 

סעיף א
חנות של ישראל ומלאי (פירוש הסחורה וכלי החנות) של ישראל ופועלים הנכנסים לשם אינם יהודי, חמץ שנמצא שם אחר הפסח אסור בהנאה. חנות של אינו יהודי ומלאי של אינו יהודי ופועלים הנכנסים לשם ישראל, חמץ שנמצא שם מותר אפילו באכילה; כך היא גרסת רש"י ורבינו האי, אבל רבינו חננאל גורס בהפך.