סימן תסג: אם מותר לחרוך שני שבלים יחד ודיני כרמל
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תסג: אם מותר לחרוך שני שבלים יחד ודיני כרמל

סימן תסג: אם מותר לחרוך שני שבלים יחד ודיני כרמל

 

סעיף א
מותר לחרוך שני שבלים ביחד, ולא חיישינן שמא יצאו מים מאחת לחברתה, שהם מי פירות ואינם מחמיצים.
 
סעיף ב
ותיקא שהוא תבשיל העשוי משמן ומלח עם קמח, מותר והוא שלא יהא בו מים.
הגה: ולדידן שנוהגין להחמיר במי פירות, גם זה אסור.
 
סעיף ג
כרמל שמהבהבין אותו באור וטוחנין אותו, אין מבשלים הקמח שלו במים שמא לא נקלה באור יפה ונמצא מחמיץ כשמבשלים אותו, וכן כשמוללין הקדירות החדשות (פירוש שנותנים קמח לתוך המאכל להקפות), אין מבשלים בהם אלא מצה אפויה שחזר וטחנו אותה.