סימן תע: שהבכורות מתענין בערב פסח
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תע: שהבכורות מתענין בערב פסח

סימן תע: שהבכורות מתענין בערב פסח

 

סעיף א
הבכורות מתענין בערב פסח, בין בכור מאב בין בכור מאם. ויש מי שאומר שאפילו נקבה בכורה מתענה, (ואין המנהג כן) (מהרי"ל).
 
סעיף ב
אם חל ערב פסח בשבת, יש אומרים שמתענים הבכורות ביום ה', ויש אומרים שאינם מתענים כלל.
הגה: אבל יש לנהוג כסברא הראשונה. ונוהגין כשהאב בכור, האם מתענה תחת בנה הבכור כשעדיין קטן; ואם אין האב בכור, הוא מתענה בעד בנו עד שיגדל.
 
סעיף ג
האיסטניס מתענה בערב פסח, כדי שיאכל מצה לתיאבון.