סימן תעד: על כוס ב' אין מברכין
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תעד: על כוס ב' אין מברכין

סימן תעד: על כוס ב' אין מברכין

 

סעיף א
שותה כוס שני ואין מברך עליו לא ברכה ראשונה ולא ברכה אחרונה, שאין מברכין בורא פרי הגפן כי אם על כוס של קידוש ועל כוס של בה"מ, ואין מברכין על הגפן כי אם אחר כוס רביעי.
הגה: והמנהג בין אשכנזים לברך ברכה ראשונה על כל כוס וכוס, אבל ברכה אחרונה אין מברכין רק אחר האחרון לבד, וכן דעת רוב הגאונים.