סימן תפא: שלא לשתות אחר ארבע כוסות
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תפא: שלא לשתות אחר ארבע כוסות

סימן תפא: שלא לשתות אחר ארבע כוסות

 

סעיף א
אחר ארבע כוסות אינו רשאי לשתות יין, אלא מים.
הגה: וכל המשקין דינן כיין (בית יוסף). ומי שהוא איסטניס או תאב הרבה לשתות, יכול לשתות כוס חמישי ויאמר עליו הלל הגדול. (מרדכי).
 
סעיף ב
חייב אדם לעסוק בהלכות הפסח וביציאת מצרים, ולספר בניסים ובנפלאות שעשה הקדוש ברוך הוא לאבותינו, עד שתחטפנו שינה.
הגה: וכל דין ליל ראשון יש ג"כ בליל שני (אגור). ונוהגים שלא לקרות על מטתו רק פרשת שמע, ולא שאר דברים שקורין בשאר לילות כדי להגן, כי ליל שמורים הוא מן המזיקין.