סימן תפו: שיעור כזית
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תפו: שיעור כזית

סימן תפו: שיעור כזית

 

סעיף א
שיעור כזית, יש אומרים דהוי כחצי ביצה.
הגה: ויאכלנו ביחד ולא מעט מעט; ובירקות צריך למעך חלל האויר שבין הירק, ולשער שיעור הכזית בירקות עצמן ולא באויר שביניהם.