סימן תצא: סדר הבדלה במוצאי יום טוב
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תצא: סדר הבדלה במוצאי יום טוב

סימן תצא: סדר הבדלה במוצאי יום טוב

 

סעיף א
במוצאי יום טוב, בין במוצאי יום טוב לחול בין במוצאי יום טוב לחולו של מועד, מבדיל בתפלה כמו במוצאי שבת, אלא שאינו מברך לא על הנר ולא על הבשמים.
 
סעיף ב
יום טוב שחל להיות במוצאי שבת אומר באתה בחרתנו, ותודיענו.