סימן תצב: דין תענית שני וחמישי ושני אחר המועדים
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תצב: דין תענית שני וחמישי ושני אחר המועדים

סימן תצב: דין תענית שני וחמישי ושני אחר המועדים

 

סעיף א
יש נוהגים להתענות שני וחמישי ושני אחר הפסח, וכן אחר חג הסוכות; וממתינים עד שיעבור כל חדש ניסן ותשרי, ואז מתענים.
הגה: מיד שני וחמישי ושני שאפשר להתענות (ד"ע). ובאשכנז וצרפת נהגו להתענות, ועושין אותו כמו תענית צבור לקרות ויחל (טור).