סימן תקצו: תשלום תקיעות לאחר התפילה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תקצו: תשלום תקיעות לאחר התפילה

סימן תקצו: תשלום תקיעות לאחר התפילה

 

סעיף א
לאחר התפלה מריעים תרועה גדולה בלא תקיעה.
הגה: ויש מקומות נוהגין לחזור ולתקוע ל' קולות (מנהגים ישנים); ולאחר שיצאו בזה, שוב אין לתקוע עוד בחנם; אבל קטן, אפילו הגיע לחינוך, מותר לומר לו שיתקע (המגיד פ"ב מהלכות שופר), ומותר לו לתקוע כל היום (א"ז דר"ה).