סימן תקצח:
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תקצח:

סימן תקצח:

 

סעיף א
ר"ה שחל להיות בשבת אומרים צדקתך, במנחה.
הגה: ויש אומרים שלא לאומרו (ר"ן סר"ה ומנהגים), וכן אנו נוהגים.