סימן תיט: מצוה להרבות בסעודה בר"ח
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תיט: מצוה להרבות בסעודה בר"ח

סימן תיט: מצוה להרבות בסעודה בר"ח

 

סעיף א
מצוה להרבות בסעודת ראש חודש.