סימן תכא: קריאת ובראשי חדשיכם בפסוקי דזמרה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תכא: קריאת ובראשי חדשיכם בפסוקי דזמרה

סימן תכא: קריאת ובראשי חדשיכם בפסוקי דזמרה

 

סעיף א
נוהגין באשכנז שאומרים פרשת ובראשי חדשיכם שחרית אחר פרשת התמיד. ובספרד אין נוהגין לאומרה, לפי שעתידין לקרות אותה בספר תורה.