סימן תכג: סדר קריאת התורה בראש חודש
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תכג: סדר קריאת התורה בראש חודש

סימן תכג: סדר קריאת התורה בראש חודש

 

סעיף א
אומר קדיש תתקבל וכו' ומוציאין ספר תורה וקורים בו ד', אין פוחתין מהם ואין מוסיפין עליהם ואין מפטירין בנביא.
 
סעיף ב
וקורא הכהן ג' פסוקים שהם: וידבר, צו, ואמרת. ולוי חוזר וקורא ואמרת וקורא את הכבש אחד, ועשירית האיפה. וישראל קורא עולת תמיד עד ובראשי חדשיכם. ורביעי קורא ובראשי חדשיכם, עד הסוף.
 
סעיף ג
אומר קדיש ואשרי ובא לציון, ואין אומרים יענך ה' ביום צרה, ומחזיר ספר תורה למקומו ועומדים להתפלל תפלת מוסף, ומחזיר שליח ציבור התפלה ואומר כתר, וכשמגיע למלא כל הארץ כבודו אומר לעומתם משבחים כמו בקדושת שחרית, ואחר שסיים חזרת התפלה אומר קדיש ואומר מזמור ברכי נפשי את ה'.
 
סעיף ד
נוהגים לחלוץ תפילין כשרוצים להתפלל מוסף.