סימן תכד: דין הזכרת יעלה ויבא בבה"מ
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תכד: דין הזכרת יעלה ויבא בבה"מ

סימן תכד: דין הזכרת יעלה ויבא בבה"מ

 

סעיף א
מזכירין יעלה ויבא בבה"מ, ואם לא אמר אין מחזירין אותו. ואם נזכר קודם שהתחיל הטוב והמטיב, אומר: ברוך שנתן ראש חודש לעמו ישראל לזכרון.
הגה: וע"ל סימן קפ"ח סעיף ז'.