סימן תכז: כשראש חודש ב' ימים היאך כותבין בשטרות
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תכז: כשראש חודש ב' ימים היאך כותבין בשטרות

סימן תכז: כשראש חודש ב' ימים היאך כותבין בשטרות

 

סעיף א
כשראש חדש שני ימים, כותבין בשטרות ביום הראשון: ביום ראש חודש שהוא יום שלשים לחדש שעבר. (והמנין לחדש מיום השני וכותבין בו בא' לחדש) (טור).

הגה: כשמעברין השנה כותבין באדר ראשון: אדר, סתם, ובשני: אדר השני (טור).