סימן קסו: דין הפסקה בין בציעה לנטילה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן קסו: דין הפסקה בין בציעה לנטילה

סימן קסו: דין הפסקה בין בציעה לנטילה

 

סעיף א
יש אומרים שאינו צריך ליזהר מלהפסיק בין נטילה להמוציא, ויש אומרים שצריך ליזהר, וטוב ליזהר. ואם שהה כדי הלוך כ"ב אמה, מקרי הפסק (תוס' פ' אלו נאמרים).