סימן קעו: שהפת פוטר את הפרפרת
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן קעו: שהפת פוטר את הפרפרת

סימן קעו: שהפת פוטר את הפרפרת

 

סעיף א
ברך על הפת, פוטר את הפרפרת דהיינו פירורי פת דק דק שדיבקם עם מרק או דבש; ברך על הפרפרת, לא פטר את הפת.
הגה: בירך על הפרפרת, פוטר מעשה קדרה שהוא דייסא וכיוצא בו; וכן אם בירך על מעשה קדרה, פוטר את הפרפרת (גמרא פרק כיצד מברכין ורמב"ם בפירוש המשנה).