סימן קפו: אם נשים וקטנים חייבים בבה"מ
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן קפו: אם נשים וקטנים חייבים בבה"מ

סימן קפו: אם נשים וקטנים חייבים בבה"מ

 

סעיף א
נשים חייבות בבה"מ, וספק הוא אם הן חייבות מדאורייתא ומוציאות את האנשים, או אם אינן חייבות אלא מדרבנן ואינן מוציאות אלא למי שאין חיובו אלא מדרבנן. (וע"ל סי' קצ"ט בענין זימון שלהם).
 
סעיף ב
קטן חייב מדרבנן, כדי לחנכו; וההיא דבן מברך לאביו, כשלא אכל האב כדי שביעה, שאינו חייב אלא מדרבנן.