סימן קצח: אחד נכנס אצל שלשה שאכלו
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן קצח: אחד נכנס אצל שלשה שאכלו

סימן קצח: אחד נכנס אצל שלשה שאכלו

 

סעיף א
שלשה שאכלו והם מברכין, ונכנס אחד שלא אכל, אם נכנס כשאומר המברך נברך שאכלנו משלו, עונה אחריו: ברוך ומבורך שמו תמיד לעולם ועד; ואם נכנס כשאחרים עונים ברוך שאכלנו משלו, עונה אחריהם אמן.
הגה: וכן בכל הברכות שאדם שומע, חייב לענות אמן (טור וב"י בשם בה"ג וסמ"ג) ואם הם עשרה, אומר: ברוך אלהינו ומבורך שמו תמיד לעולם ועד; והוא הדין אם היה שם כשגמרו מלאכול ולא אכל עמהם, כך הוא עונה אחר המברך ואחר העונים.