סימן רנו: ששה תקיעות שהיו תוקעין בערב שבת
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן רנו: ששה תקיעות שהיו תוקעין בערב שבת

סימן רנו: ששה תקיעות שהיו תוקעין בערב שבת

 

סעיף א
כשהיו ישראל בישובן, היו תוקעין בערב שבת ששה תקיעות, כדי להבדיל את העם מן המלאכה.
הגה: ונהגו בקהלות הקדושות, שכל שהוא סמוך לשבת כחצי או שעה, שמכריז שליח ציבור להכין עצמן לשבת, והוא במקום התקיעות בימיהם, וכן ראוי לנהוג בכל מקום.