סימן רנח: שמותר להשים ערב שבת דבר קר על קדירה חמה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן רנח: שמותר להשים ערב שבת דבר קר על קדירה חמה

סימן רנח: שמותר להשים ערב שבת דבר קר על קדירה חמה

 

סעיף א
מותר להניח מבעוד יום כלי שיש בו דבר קר ע"ג קדירה חמה, שאין זה כטומן בדבר המוסיף הבל.