סימן רעח: שיכול לכבות הנר בשביל החולה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן רעח: שיכול לכבות הנר בשביל החולה

סימן רעח: שיכול לכבות הנר בשביל החולה

 

סעיף א

מותר לכבות הנר בשביל שישן החולה שיש בו סכנה