סימן רפ: תשמיש המטה בשבת
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן רפ: תשמיש המטה בשבת

סימן רפ: תשמיש המטה בשבת

 

סעיף א
תשמיש המטה מתענוגי שבת הוא, לפיכך עונת תלמידי חכמים הבריאים מליל שבת לליל שבת.
 
סעיף ב
מותר לבעול לכתחלה בתולה בשבת ואין בו משום חובל ולא משום צער לה