סימן רפג: למה אין מוציאין שני ספרי תורה בשבת
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן רפג: למה אין מוציאין שני ספרי תורה בשבת

סימן רפג: למה אין מוציאין שני ספרי תורה בשבת

 

סעיף א
מה שאין מוציאין בשבת ספר שני לקרות פרשת המוספים, מפני שאין בה אלא שני פסוקים.