סימן רפה: לקרוא הפרשה שנים מקרא, ואחד תרגום
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן רפה: לקרוא הפרשה שנים מקרא, ואחד תרגום

סימן רפה: לקרוא הפרשה שנים מקרא, ואחד תרגום

 

סעיף א
אע"פ שאדם שומע כל התורה כולה כל שבת בצבור, חייב לקרות לעצמו בכל שבוע פרשת אותו השבוע שנים מקרא ואחד תרגום אפילו עטרות ודיבן. (במדבר לב, ג).
 
סעיף ב
אם למד הפרשה בפירוש רש"י חשוב כמו תרגום, וירא שמים יקרא תרגום וגם פירוש רש"י.
 
סעיף ג
מיום ראשון ואילך חשוב עם הצבור.
 
סעיף ד
מצוה מן המובחר שישלים אותה קודם שיאכל בשבת, ואם לא השלים קודם אכילה ישלים אחר אכילה עד המנחה; ויש אומרים עד רביעי בשבת; ויש אומרים עד שמיני עצרת (דהיינו בשמחת תורה, שאז משלימים הצבור).
 
סעיף ה
יכול לקרות הפרשה שנים מקרא ואחד תרגום בשעת קריאת התורה (וע"ל סימן קמ"ו).
 
סעיף ו
מלמדי תינוקות אינו צריך לחזור ולקרות הפרשה בשבת.
 
סעיף ז
אינו צריך לקרות פרשת יו"ט.
הגה: וכן אינו צריך לקרות ההפטרות (מרדכי ה"ק), ומכל מקום נהגו לקרות ההפטרה; ובשבת של חתונה יקרא ההפטרה של שבת ולא שוש אשיש (פסקי מהרא"י סי' ק"א).