סימן רפז: ניחום אבלים וביקור חולים בשבת
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן רפז: ניחום אבלים וביקור חולים בשבת

סימן רפז: ניחום אבלים וביקור חולים בשבת

 

סעיף א
יכולים לנחם אבלים בשבת, וכן יכולים לבקר את החולה. ולא יאמר לו כדרך שאומר לו בחול, אלא אומר לו: שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבא ורחמיו מרובים ושבתו בשלום.
הגה: ויש אומרים דאין צריך לומר ורחמיו מרובים וכו', וכן נהגו (רמב"ם פרק כ"ד).