סימן רצ: בשבת ישלים מאה ברכות בפירות
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן רצ: בשבת ישלים מאה ברכות בפירות

סימן רצ: בשבת ישלים מאה ברכות בפירות

 

סעיף א
ירבה בפירות ומגדים ומיני ריח, כדי להשלים מנין מאה ברכות.
הגה: ואם רגיל בשינת צהרים אל יבטלנו, כי עונג הוא לו (טור).
 
סעיף ב
אחר סעודת שחרית קובעים מדרש לקרות בנביאים ולדרוש בדברי אגדה, ואסור לקבוע סעודה באותה שעה.
הגה: ופועלים ובעלי בתים שאינן עוסקים בתורה כל ימי שבוע, יעסקו יותר בתורה בשבת מת"ח העוסקים בתורה כל ימי השבוע, והת"ח ימשיכו יותר בעונג אכילה ושתייה קצת, דהרי הם מתענגים בלמודם כל ימי השבוע (ב"י סי' רפ"ח בשם ירושלמי).