סימן רצב: דין תפלת מנחה בשבת
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן רצב: דין תפלת מנחה בשבת

סימן רצב: דין תפלת מנחה בשבת

 

סעיף א
במנחה (אומרים אשרי ובא לציון ואני תפלתי וגו') (טור) ומוציאין ספר תורה וקורין ג' אנשים י' פסוקים מפרשה הבאה. ואפילו חל יום טוב להיות בשבת, קורין בפרשה הבאה ולא בשל יו"ט.
 
סעיף ב
אומרים: צדקתך ואם חל בו יום שאילו היה חול לא היו אומרים בו במנחה נפילת אפים, אין אומרים צדקתך.
הגה: ונהגו שלא לקבוע מדרש בין מנחה למעריב (טור), אבל אומרים פרקי אבות בקיץ ושיר המעלות בחורף, וכל מקום לפי מנהגו.