סימן רצג: דיני ערבית במוצאי שבת
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן רצג: דיני ערבית במוצאי שבת

סימן רצג: דיני ערבית במוצאי שבת

 

סעיף א
מאחרין תפלת ערבית, כדי להוסיף מחול על הקודש.
 
סעיף ב
צריך ליזהר מלעשות מלאכה עד שיראו ג' כוכבים קטנים, ולא יהיו מפוזרים אלא רצופים, ואם הוא יום מעונן ימתין עד שיצא הספק מלבו.
 
סעיף ג
מי שהוא אנוס, כגון שצריך להחשיך על התחום לדבר מצוה, יכול להתפלל של מוצ"ש מפלג המנחה ולמעלה ולהבדיל מיד אבל לא יברך על הנר, וכן אסור בעשיית מלאכה, עד צאת הכוכבים.
הגה: ונוהגים לומר: והוא רחום וברכו באריכות נועם, כדי להוסיף מחול על הקודש (א"ז).