סימן רצה: הבדלה שעושה שליח ציבור
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן רצה: הבדלה שעושה שליח ציבור

סימן רצה: הבדלה שעושה שליח ציבור

 

הגה: ואומרים ויהי נועם וסדר קדושה באריכות, כדי לאחר סדר קדושה שאז חוזרים רשעים לגיהנם (טור). ובזמן שאין אומרים ויהי נועם כגון שחל יו"ט בשבוע, אין אומרים סדר קדושה אבל אומרים ויתן לך (כל בו).
 
סעיף א
מבדיל שליח ציבור כדי להוציא מי שאין לו יין.
הגה: ונהגו לומר ולהזכיר אליהו הנביא במוצ"ש, להתפלל שיבא ויבשרנו הגאולה (טור).