סימן ש: שיסדר שלחנו במוצאי שבת
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן ש: שיסדר שלחנו במוצאי שבת

סימן ש: שיסדר שלחנו במוצאי שבת

 

סעיף א
לעולם יסדר אדם שלחנו במוצ"ש כדי ללוות את השבת, אפילו אינו צריך אלא לכזית.