סימן שפג: כשאין העכו"ם בבית אינו מעכב
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן שפג: כשאין העכו"ם בבית אינו מעכב

סימן שפג: כשאין העכו"ם בבית אינו מעכב

 

סעיף א
אינו יהודי הדר עם שני ישראלים ואין העכו"ם בביתו, אינו אוסר (ע"ל סימן שע"א) ויערבו ויהיו מותרים. בא עכו"ם בשבת, אוסר והעירוב בטלו. ומיהו יכולים לשכור ממנו בשבת, ואח"כ יבטל הא' לחבירו ויהי' היחיד מותר; וכל שכן אם מת העכו"ם בשבת, שיבטל א' לחבירו ויהיה היחיד מותר.