סימן שפח: דין אם לא עירבו החצרות יחד וגם לא נשתתפו במבוי
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן שפח: דין אם לא עירבו החצרות יחד וגם לא נשתתפו במבוי

סימן שפח: דין אם לא עירבו החצרות יחד וגם לא נשתתפו במבוי

 

סעיף א
אם לא עירבו החצרות יחד, וגם לא נשתתפו במבוי, מותר לטלטל בכל המבוי כלים ששבתו בתוכו, בין עירבו חצרות עם הבתים בין לא עירבו. ולהרב רבינו משה בר מיימון, דוקא כשלא עירבו חצרות עם הבתים אבל עם עירבו חצרות עם הבתים אין מטלטלין במבוי אלא בארבע אמות.