סימן שצ: מבוי שצדו אחד אינו יהודי וצדו אחד ישראל
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן שצ: מבוי שצדו אחד אינו יהודי וצדו אחד ישראל

סימן שצ: מבוי שצדו אחד אינו יהודי וצדו אחד ישראל

 

סעיף א
מבוי שצדו א' אינו יהודי וצדו א' ישראל, ובית של ישראל אחר אצלו פתוח לרשות הרבים ולא למבוי, וחלון בינו לבין ישראל הדר במבוי, אינו יכול לערב דרך החלון שביניהם להוציא כליו למבוי דרך בית ישראל שכנו הפתוח למבוי; אבל אם פתח ביניהם, מותר. ויש מי שאוסר אף בפתח פתוח ביניהם.
 
סעיף ב
מבוי שצדו א' עכו"ם וצדו א' ישראלים, והיו חלונות פתוחות מחצרם לחצרו של ישראל ועירבו כולם דרך חלונות, אע"פ שנעשו כאנשי בית א' ומותרים להוציא ולהכניס דרך חלונות, הרי אלו אסורים להשתמש במבוי דרך פתחים עד שישכרו מן העכו"ם.