סימן שצה: דיני ברכת עירוב
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן שצה: דיני ברכת עירוב

סימן שצה: דיני ברכת עירוב

 

סעיף א
מצוה לחזור אחר שיתופי מבואות ומברך עליו: על מצות עירוב, ואומר: בזה השיתוף יהיה מותר לכל בני המבוי להוציא ולהכניס מחצירות למבוי (ומהם לבתים) (ב"י בשם שבולי לקט) בשבת. אימתי מברך עליו, בשעה שמקבץ אותו מבני המבוי, או בשעה שמזכה להם.
הגה: ואם גבו אותו לשם עירוב ושכחו ולא ברכו עליו, הוי עירוב כי אין הברכה מעכבת. (אגור ושבולי לקט עס"ס שס"ז).