סימן תרכז: דיני הישן בסוכה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תרכז: דיני הישן בסוכה

סימן תרכז: דיני הישן בסוכה

 

סעיף א
(צריך לישב באויר הסוכה). הישן תחת המטה בסוכה, אם היא גבוהה י' טפחים, לא יצא.
 
סעיף ב
הישן תחת הכילה בסוכה, אם אינה גבוהה עשרה טפחים או שאין לה גג רחב טפח, יצא.
 
סעיף ג
העצים היוצאים מארבע ראשי המטה אסור לפרוס עליהן סדין ולישן תחתיו, אפילו אם אינם גבוהים עשרה; אבל אם אחד יוצא באמצע המטה בראשה, והשני במרגלותיה כנגדו, ונותנים כלונסות (פירוש עצים ארוכים כעין קנה של רומח) מזה לזה, מותר לפרוס סדין עליו ולישן תחתיו, משום דאין לה גג רחב טפח למעלה; והוא שלא יהיו גבוהים עשרה טפחים. ויש מכשירין אפילו בגבוהים עשרה טפחים.
 
סעיף ד
פירס סדין תחת הסכך לנוי, אם הוא בתוך ארבעה טפחים לגג, כשרה; ואם הוא רחוק ד' טפחים מן הגג, פסולה; ואם אינו לנוי, אע"פ שהוא בתוך ארבעה טפחים, פסולה (ויש ליזהר שלא לתלות שום נוי סוכה רק בפחות מד' לסוכה) (מהרי"ל).