סימן תרלד: שלא תהיה פחות מן שבעה על שבעה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תרלד: שלא תהיה פחות מן שבעה על שבעה

סימן תרלד: שלא תהיה פחות מן שבעה על שבעה

 

סעיף א
סוכה שאין בה שבעה על שבעה, פסולה; ולענין גודל, אין לה שיעור למעלה.
 
סעיף ב
אם היא עגולה, צריך שיהא בה כדי לרבע שבעה על שבעה.
 
סעיף ג
יש בה שבעה על שבעה, ונתן בה בגדים לנאותה וממעטים אותה משבעה על שבעה, פסולה.
 
סעיף ד
מי שהיה ראשו ורובו בסוכה, ושלחנו חוץ לסוכה ואכל, כאילו לא אכל בסוכה, אפילו אם היא סוכה גדולה, גזירה שמא ימשך אחר שלחנו.